กระทงรังไหม 2022 วัฒนธรรม จ.ขอนแก่นเมืองแห่งไหม รณรงค์คนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ลอยกระทง ปีนี้ (2565) กลับมาคึกคักกันอีกครั้ง หลังจากที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคโควิด19

เศรษฐศาสตร์ ทำให้การจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ต้องงดการจัดงานมานานถึง 3 ปี สำหรับลอยกระทงปีนี้ ตรงกับวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ทุกจังหวัดเดินหน้าจัดกิจกรรมวันลอยกระทงกันอย่างคึกคัก ส่วนหนึ่งเพื่อคืนความสุขให้กับคนไทย และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่โดดเด่นของประเทศไทย และที่สำคัญชวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้กลับมาร่วมกิจกรรมลอยกระทงที่ประเทศไทยเหมือนเช่นทุกครั้งที่ผ่านมา เพื่อขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ลอยกระทง ปี 2565 คึกคัก ขอนแก่นจัดยิ่งใหญ่ สีฐานเฟสติวัล ในปีนี้ (2565) ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ขานรับนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม ในการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงในแบบอีสาน โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และจังหวัดขอนแก่น จัดงานสีฐานเฟสติวัล “บุญสมมาบูชานาค” ประจำปี 2565 นี้ เพื่อป็นแหล่งเรียนรู้ ให้ประชาชนคนขอนแก่น และภาคอีสาน ตลอดจนนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศ เกิดแรงขับเคลื่อนในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย และช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติในอนาคต นางสาวธนียา นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า งานสีฐานเฟสติวัล“บุญสมมาบูชานาค” ประจำปี 2565 Sithan KKU Festival 2022 นับเป็นงานลอยกระทงที่สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัด เป็นงานใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เราพยายามผลักดันให้เป็นงานระดับชาติ และระดับนานาชาติ ในอนาคต เสน่ห์ คือ ศิลปวัฒนธรรมอีสานที่มีความสนุกสนาน โดดเด่น สวยงาม โดยมีชาวขอนแก่นเป็นเจ้าภาพร่วมกัน ต้อนรับผู้มาเยือนในเทศกาลนี้อย่างดียิ่ง ให้สมกับเป็น“ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่มหานครแห่งอาเซียน” และเชื่อว่าจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับมาคึกคักอีกครั้งจ. ขอนแก่นเมืองแห่งไหม ทำกระทงรังไหม ปลูกจิตสำนึกสิ่งแวดล้อม

สำหรับไฮไลท์ของงานนี้ นอกจากกิจกรรมต่างๆ ภายในงานจัดอย่างยิ่งใหญ่แล้ว

ข่าวเศรษฐศาสตร์ สิ่งสำคัญ คือ กระทงที่นำมาใช้ลอยในวันงานลอยกระทง สีฐานเฟสติวัล ครั้งนี้ ทาง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น โดย จ.อ.นาวี แสงฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ทางวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ต้องการที่จะให้ประเพณีลอยกระทงในปีนี้ เล็งเห็นถึงแนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงได้เชิญชวนให้ทุกคนหันมาทำกระทงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถย่อยสลายได้ และจังหวัดขอนแก่น เป็นเมืองแห่งไหม เกือบทุกบ้านมีการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม เพื่อนำมาทอผ้าไหม และรังไหมเหลือทิ้งไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์อะไร ทางวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น เสนอให้ทุกบ้านนำรังไหมทำประดิษฐ์เป็นกระทง และนำมาลอยในวันลอยกระทง ปีนี้ โดยได้รับความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา และโรงเรียนต่างๆ ช่วยกันออกแบบกระทงทำจากรังไหม และหนึ่งในนั้น เป็นผลงานของ น้องกชรมน ศิริอุเทน และ น้องอรปภา หวังหมุ่กลาง ตัวแทนยุวฑูตวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ที่สร้างสรรค์ผลงานกระทงรังไหม ออกมาได้สวยงาม เป็นแบบอย่างให้กับคนขอนแก่น และเยวชนคนรุ่นใหม่ขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงที่ปลูกม่อน เลี้ยงไหม ได้นำไอเดียดังกล่าวไปต่อยอดทำกระทงรังไหม ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นำมาใช้ลอยในวันลอยกระทง

แนะนำข่าวเศรษฐศาสตร์ อ่านเพิ่มเติม คลิกเลย : “ศุภัช ศุภชลาศัย” จากนักเศรษฐศาสตร์สู่กรรมการ “กสทช.” (เสียงข้างน้อย)