กรมอนามัย เตือน สั่งอาหารออนไลน์ ควรสังเกตเชื้อรา-วันหมดอายุ ก่อนบริโภค

สธ. เตือน อะฟลาทอกซินในอาหาร เป็นสารก่อมะเร็ง

สุขภาพ นพ.เอกขัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัยและโฆษกกรมอนามัย เผยว่า ปัจจุบัน ประชาชนนิยมหันมาซื้อสินค้าบริโภคผ่านทางช่องทางออนไลน์มากขึ้น เพราะสะดวก ประหยัดน้ำมัน และไม่เสียเวลาในการเดินทาง อีกทั้งผู้ผลิตยังนิยมจัดกลยุทธ์การตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย ทำให้ผู้บริโภคสั่งซื้ออาหารบ่อยและมากขึ้นโดยไม่รู้ตัว จึงควรระวังสินค้าเก่าเก็บที่อาจเสี่ยงเชื้อรา หากอาหารถูกเก็บรักษาไว้อย่างไม่เหมาะสม เช่น เก็บไว้ในที่ชื้นเกินไป หรือไม่มีการอบให้แห้งดีพอ ก่อให้เกิดอะฟลาทอกซิน ซึ่งหากมีการบริโภคเข้าไปสะสมในร่างกายเป็นปริมาณมากจะทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งได้ ตรวจสอบอาหารที่สั่งทุกครั้ง ก่อนรับประทาน จากกรณีที่มีการแชร์ข้อความและรูปภาพประเด็นสั่งซื้อโดนัทจากห้างสรรพสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน แต่ได้รับของหมดอายุผ่านโซเชียลมีเดียนั้น แม้ว่าตาม พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 การจำหน่ายอาหารที่หมดอายุยังไม่ถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.อาหาร แต่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาตามกรณีดังกล่าว กรณีสั่งสินค้าทางออนไลน์ ผู้บริโภคควรพิจารณาภาพประกอบการขายสินค้าอย่างละเอียด ข่าวสุขภาพ  เพื่อเป็นการเลือกสินค้าที่มีคุณภาพในเบื้องต้น รวมถึงเมื่อได้รับสินค้าแล้ว ควรสังเกตบรรจุภัณฑ์ ว่า สะอาด ซองไม่มีรูรั่ว และมีฝาปิดมิดชิดหรือไม่ และจำเป็นต้องอ่านฉลากให้ครบถ้วน ตั้งแต่ส่วนประกอบ วันเดือนปีที่ผลิต หรือวันเดือนปีที่สินค้าหมดอายุ ในกรณีของอาหารสด ก่อนที่จะนำมาประกอบอาหาร ควรล้างให้สะอาดทุกครั้ง เพื่อขจัดสิ่งปนเปื้อน และควรตรวจสอบวันหมดอายุก่อนนำมาบริโภคทุกครั้งเช่นกัน นอกจากผู้บริโภคควรสังเกตเรื่องความปลอดภัยของอาหารแล้ว หากพบอาหารที่สั่งมามีกลิ่นหรือสีที่เปลี่ยนไปถึงแม้จะมองไม่เห็นว่ามีเชื้อราก็ตาม ไม่ควรนำมาบริโภค

แนะนำข่าวสุขภาพ อ่านเพิ่มเติมคลิกเลย : ทำความรู้จัก “มะเร็งปอด” สาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่ 2 ของคนไทย