เวสเทิร์น 7

ม.เวสเทิร์น รับสมัครคนจบปริญญาตรีทุกสาขา เรียนทันตแพทยศาสตร์ 4 ปี

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ให้โอกาสให้ผู้เรียนจบระดับปริญญาตรี เข้าศึกษาต่อในภาควิชาทันตแพทยศาสตร์

ข่าวการศึกษา ในแผนการเทียบเคียงโอนสำหรับคนที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมาแล้ว ปีการศึกษา 2566 ช่วงเวลาการเล่าเรียนต่อ 4 ปี สมัครสอบสัมภาษณ์พร้อมรู้ผลของการคัดโดยทันที ไม่มีสอบข้อเขียน ไม่ใช้คะแนนยื่น รับผู้จบปริญญาตรีทุกสาขา หลักสูตรผ่านการยืนยันจากทันตแพทยสภา ค่าใช้สอยตลอดหลักสูตร 4.8 ล้านบาท มีสินเชื่อให้กู้ยืมเงิน วงเงิน 1.8 ล้านบาท สำหรับแผนการเทียบเคียงโอนสำหรับคนที่เรียนจบระดับปริญญาตรีมาแล้ว เริ่มจัดการมาตั้งแต่ปี 2552 ภายใต้หลักสูตรท.บ. โดยภาควิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มีความคิดว่าการศึกษาเล่าเรียนทันตแพทยศาสตร์ เป็นการช่วยเหลือให้นักเรียนได้มีความรู้และมีความเข้าใจความสามาถแล้วก็ความสามารถด้านการแพทย์ด้านโพรงปากอีกทั้งทางด้านการผลักดันสุขภาพการปกป้องโรค การดูแลและรักษา และก็การปฏิสังขรณ์สุขภาพ ด้วยการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้ทำความเข้าใจผ่านประสบการณ์จริง ดังนี้เพื่อเอื้อให้นักเรียนสามารถบูรณาการวิชาความรู้ที่ได้จากการเล่าเรียนร่วมกับการใช้ศาสตร์ในสาขาอื่นที่เกี่ยวพันเพื่อการปรับใช้สำหรับในการปฏิบ้ติงานทางด้านการแพทย์ด้านโพรงปาก สามารถดำเนินการร่วมกับกลุ่มสุขภาพสำหรับในการให้บริการแก่ผู้รับบริการได้อย่างดีเยี่ยม เป็นผู้ไฝ่ทำความเข้าใจตลอดชาติ มีความคิดเริ่มประดิษฐ์ในทุกด้าน ด้วยการเรียนรู้ค้นคว้า ศึกษาค้นคว้า

เวสเทิร์น 7

รวมทั้งนำผลที่เกิดจากการวิจัยมาดัดแปลง อันจะทำให้เกิดการพัฒนาชีวิต เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่กว้าง แล้วก็เป็นผู้มีความดี จรรยาบรรณ ตระหนักถึงจริยธรรมวิชาชีพ รวมทั้งเป็นหัวหน้าในการพัฒนาตัวเอง วิชาชีพ รวมทั้งสังคมอย่างสม่ำเสมอ

ข่าวการศึกษา หลักสูตรได้รับการรับรองประสิทธิภาพจากที่ประชุมมหาวิทยาลัย ทันตแพทยสภา แล้วก็กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ ศึกษาค้นคว้า และก็ของใหม่ เป็นคนอนุมัติ/ยืนยัน/รับรู้ หลักสูตรดังนี้ มหาวิทยาลัยฯ แจ้งว่า ได้เรียบเรียงการจ่ายค่าใช้สอยเพื่อการเรียนเป็นแบบระบบเหมาจ่าย พูดอีกนัยหนึ่ง ค่าใช้สอยเพื่อการศึกษาเล่าเรียนตลอดหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต เป็นจำนวนเงิน 4,800,000 บาท (ปีละ 1,200,000 บาท) โดยกำหนดให้นิสิตแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษาละ 600,000 บาท เป็นระยะเวลา 4 ปีการศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้ไม่รวมค่าครองชีพเกี่ยวกับสิ่งของสิ้นเปลืองแล้วก็ค่าอุปกรณ์ทางทันตกรรมตลอดเวลาการเรียนรู้ คิดเป็นค่าใช้สอย 700,000 บาท ตลอดหลักสูตรโดยแบ่งจ่ายภาคการศึกษาละ 100,000 บาท

แนะนำข่าวการศึกษา อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย :  ถอดรหัสความสำเร็จซีพี ออลล์ ขับเคลื่อน CONNEXT ED สู่ 500 โรงเรียน

ทุ่มงบ 200 ล้าน 2 Previous post “ดีโด้” ทุ่มงบ 200 ล้าน จัดบิ๊กแคมเปญ หวังเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่
กระเทียมดำ 12 Next post กระเทียมดำ “B-Garlic” นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ ยกระดับกระเทียมไทยสู่เวทีสากล