สภาทนายฯก้าวยุคไอที มุ่งช่วยเหลือคนยากไร้

สภาทนายฯก้าวยุคไอที มุ่งช่วยเหลือคนยากไร้

เทคโนโลยี สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ในปีพ.ศ.2566 มี ดร.วิเชียร ชุปไธสง เป็นนายกฯ นายสุนทร พยัคฆ์ เป็นเลขาธิการฯ และนายวีรศักดิ์ โชติวานิช เป็นอุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ พร้อมทีมงานทนายความที่มาจากการเลือกตั้งของสมาชิก เป็นหนึ่งในองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาน้าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร และระบบข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ เป้าหมายหลักการพลิกโฉมของสภาทนายความฯสู่ระบบดิจิทัล เป็นนโยบายและภารกิจหลักขององค์กร ภายใต้การบริหารงานของ ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความฯ ที่ต้องการปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศอย่างเร่งด่วน โดยนำเทคโนโลยีระบบ Digital และ Blockchain มาใช้ในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้บริการทนายความและเพิ่มช่องทางการจัดทำใบอนุญาตให้เป็นทนายความแบบอิเล็ก ทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกทั่วประเทศ โดยไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมายื่นเอกสารด้วยตนเอง มีการใช้ระบบลายมือชื่อดิจิทัล ก้ากับในธุรกรรมออนไลน์เต็มรูปแบบ ทำให้ธุรกรรมและข้อมูลดิจิทัลที่เกิดขึ้นมีผลเป็นต้นฉบับตามกฎหมาย สามารถตรวจสอบเพื่อยืนยันใบอนุญาตให้เป็นทนายความได้ทันทีด้วยข้อมูลปัจจุบัน ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสอบสถานภาพ ทนายความเบื้องต้นผ่านเว็บไซต์สภาทนายความ ป้องกันการแอบอ้างเป็นทนายความได้ หลังเกิดข่าวครึกโครม “คดีทนายไก่หมุน” กลายเป็นประเด็นสะเทือนวงการวิชาชีพทนายความ และกระบวน การยุติธรรม การจัดทำใบอนุญาตทนายความอิเล็กทรอนิกส์ ข่าวเทคโนโลยี จึงถูกหยิบมาเป็นเครื่องมือในการป้องกันทนายความปลอม ดร.วิเชียร กล่าวว่า เมื่อตนเข้ามาบริหารงานในสภาทนาย ความได้มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมา เพื่อจัดทำระบบอิเล็ก ทรอนิกส์ โดยพัฒนาและติดตั้งระบบใบอนุญาตทนายความบนแพลตฟอร์ม Blockchain เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการที่จะสร้างบรรทัดฐานข้อมูลใหม่ ข้อมูลตรงนี้จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานะทนายความของสมาชิกทนายความทั้งหมดที่มีถึง 80, 000 กว่าคน เพื่อป้องกันปัญหาการแอบอ้างเป็นทนายความ โดยในอนาคตจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับศาลยุติธรรม เพื่อให้ตรวจสอบสถานะว่าทนายความคนนั้นๆ ถูกพักใบอนุญาต ถูกลบชื่อหรือเป็นทนาย ความจริงหรือไม่ ขณะนี้ระบบงานนี้เสร็จลุล่วงแล้ว จะมีทดสอบการใช้งานช่วงก่อนปีใหม่

แนะนำข่าวเทคโนโลยี อ่านเพิ่มเติมคลิกเลย : เทคโนโลยีสีเขียวที่พยายามฉายความน่าสนใจ

Previous post ถ้ารักจริง อย่าโกหกหมอ เตือนเจ้าของพาสัตว์เลี้ยงทำหมันต้องงดน้ำ-อาหาร
Next post ก็บอกไม่ล้ำชัดไหม?พรีเมียร์ลีกชี้แจงจังหวะดราม่าแมนเชสเตอร์ดาร์บี้